Tag Ikan Sebagai Bahan Api

Kapal Pertama Di Norway Guna Ikan Sebagai Bahan Api

Bahan api fosil terbentuk daripada proses-proses semula jadi mengandungi kandungan karbon yang tinggi. Pembakaran bahan api fosil telah menyebabkan kenaikan kandungan gas karbon dioksida akan menyumbang kepada pemanasan global dan ketidak seimbangan suhu permukaan bumi. Oleh itu, syarikat kapal persiaran…