Tag puak sentinel

Pelancong Dibunuh, Ceroboh Kawasan Puak Sentinel

Pelancong Dibunuh Puak Sentinel
Seorang pelancong warga Amerika mati dibunuh selepas melanggar larangan untuk berada dalam jarak 5 kilometer daripada penempatan puak Sentinel di Pulau Sentinel Utara. Puak ini merupakan puak yang terakhir di dunia dan masih terpisah daripada tamadun moden. Larangan ini dikeluarkan…

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124