Tag Status Halal Ah Cheng laksa

Cawangan Premis Ah Cheng Laksa Tiada Sijil Halal – JAKIM

Isu makanan halal sentiasa mendapat perhatian masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Muslim dunia. Sebagai contoh di Malaysia, isu ini sentiasa dibangkitkan kerana penduduk di Malaysia majoritinya terdiri daripada yang beragama Islam. Baru-baru ini, timbul isu bahawa premis makanan Ah Cheng…